หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

สัญลักษณ์ ราคาล่าสุด
CKP 4.18
เปลี่ยนแปลง(%) -0.04(-0.95%)
วันก่อนหน้า - เปิด 4.22 - 4.22
สูงสุด - ต่ำสุด 4.26 - 4.18
ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 2.98 - 4.80
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 16,718,900
มูลค่า (บาท) 70,379,696
ปรับปรุงเมื่อ:20 กุมภาพันธ์ 2561 16:38
static_intraday_mountain_1d_mini static_intraday_mountain_1d_mini static_intraday_mountain_1d_mini
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CKP") จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทประกอบ ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน ประเภทต่างๆและ/หรือ เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ

ข้อมูลสำคัญ

  • งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560
  • ฟอร์ม 56-1 ปี 2559
  • สถิติการดำเนินงาน ปี 2560