หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

สัญลักษณ์ ราคาล่าสุด
CKP 3.82
เปลี่ยนแปลง(%) -0.02(-0.52%)
วันก่อนหน้า - เปิด 3.84 - 3.86
สูงสุด - ต่ำสุด 3.88 - 3.82
ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 2.98 - 4.80
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 3,745,500
มูลค่า (บาท) 14,388,264
ปรับปรุงเมื่อ:26 เมษายน 2561 16:39
static_intraday_mountain_1d_mini static_intraday_mountain_1d_mini static_intraday_mountain_1d_mini
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CKP") จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทประกอบ ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน ประเภทต่างๆและ/หรือ เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ

ข้อมูลสำคัญ

  • รายงานประจำปี 2560
  • งบการเงินรายปี 2560
  • ฟอร์ม 56-1 ปี 2560
  • สถิติการดำเนินงาน ปี 2560