หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

สัญลักษณ์ ราคาล่าสุด
CKP 4.08
เปลี่ยนแปลง(%) -0.02(-0.49%)
วันก่อนหน้า - เปิด 4.10 - 4.06
สูงสุด - ต่ำสุด 4.12 - 3.94
ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 2.98 - 4.40
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 143,964,300
มูลค่า (บาท) 577,616,496
ปรับปรุงเมื่อ:20 ตุลาคม 2560 16:39
static_intraday_mountain_1d_mini static_intraday_mountain_1d_mini static_intraday_mountain_1d_mini
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CKP") จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทประกอบ ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน ประเภทต่างๆและ/หรือ เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ

ข้อมูลสำคัญ

  • งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560
  • ฟอร์ม 56-1 ปี 2559
  • สถิติการดำเนินงาน ปี 2560