หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

สัญลักษณ์ ราคาล่าสุด
CKP 5.10
เปลี่ยนแปลง(%) +0.05 (0.99%)
วันก่อนหน้า - เปิด 5.05 - 5.05
สูงสุด - ต่ำสุด 5.15 - 5.05
ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 3.46 - 5.45
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 14,871,900
มูลค่า (บาท) 75,752,265
ปรับปรุงเมื่อ:19 พฤศจิกายน 2561 16:37
static_intraday_mountain_1d_mini static_intraday_mountain_1d_mini static_intraday_mountain_1d_mini
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CKP") จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทประกอบ ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน ประเภทต่างๆและ/หรือ เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ

ข้อมูลสำคัญ

  • รายงานประจำปี 2560
  • งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2561
  • ฟอร์ม 56-1 ปี 2560
  • สถิติการดำเนินงาน ปี 2561