หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

สัญลักษณ์ ราคาล่าสุด
CKP 3.24
เปลี่ยนแปลง(%) -0.04(-1.22%)
วันก่อนหน้า - เปิด 3.28 - 3.26
สูงสุด - ต่ำสุด 3.28 - 3.22
ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 2.80 - 3.84
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 10,902,300
มูลค่า (บาท) 35,504,738
ปรับปรุงเมื่อ: 18 สิงหาคม 2560 16:36
static_intraday_mountain_1d_mini static_intraday_mountain_1d_mini static_intraday_mountain_1d_mini
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CKP") จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทประกอบ ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน ประเภทต่างๆและ/หรือ เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ

ข้อมูลสำคัญ

  • ฟอร์ม 56-1 ปี 2559
  • งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2560