หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

สัญลักษณ์ ราคาล่าสุด
CKP 3.94
เปลี่ยนแปลง(%) +0.12 (3.14%)
วันก่อนหน้า - เปิด 3.82 - 3.86
สูงสุด - ต่ำสุด 3.98 - 3.86
ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 2.98 - 4.48
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 48,593,800
มูลค่า (บาท) 190,189,698
ปรับปรุงเมื่อ:08 ธันวาคม 2560 16:35
static_intraday_mountain_1d_mini static_intraday_mountain_1d_mini static_intraday_mountain_1d_mini
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "CKP") จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทประกอบ ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน ประเภทต่างๆและ/หรือ เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ

ข้อมูลสำคัญ

  • งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2560
  • ฟอร์ม 56-1 ปี 2559
  • สถิติการดำเนินงาน ปี 2560