Email ThisPrint This

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: CKP สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 4.04
เปลี่ยนแปลง (%) -(-%)
วันก่อนหน้า - ราคาเปิด: 4.04 - 4.06
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 24,317,100
มูลค่า (บาท) 98,875,206
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น): 4.04 / 615,200
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น): 4.06 / 645,900
ช่วงราคาระหว่างวัน: 4.02 - 4.12
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 3.22 - 4.80
ปรับปรุงเมื่อ: 25 มิถุนายน 2561 16:28

Intraday Chart